تحقیقات نشان می دهد که برخی از مواد موجود در قارچ شاه صدف توانایی درمانی دارند، از جمله در زمینه های زیر:

  • درمان برخی سرطان ها
  • فعالیت ضد ویروسی
  • فعالیت ضد میکروبی
  • پشتیبانی از سیستم ایمنی
  • حمایت هورمونی
  • کاهش چربی ها مانند کلسترول در خون

قارچ شاه صدف حاوی آنتی اکسیدان هایی است که مانع بیماری میشوند. خاصیت آنتی اکسیدان در این قارچ به خاطر اسید آمینه ای به نام اگروتیونین است. پس از مصرف این قارچ، آگروتیونین به مناطق حساس بدن راه پیدا کرده و آنها را تمیز می کند. این مناطق حساس شامل چشم ها، کلیه ها و کبد می شود.