مجوز ها و پروانه های شرکت قارچ شیراز

نشان اینماد و ساماندهی:

فروشگاه اینترنتی قارچ شیراز دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنایع و معادن کشور است. شما می توانید نماد اعتماد الکترونیک را بر روی صفحات سایت مشاهده نمایید. همچنین فروشگاه اینترنتی قارچ شیراز دارای نشان ملی ثبت (ساماندهی) است و نشانی ما در سازمان سازماندهی محتوای مجازی به ثبت رسیده است.

پروانه بهره برداری تولید:

پروانه بهره برداری تولید شرکت قارچ شیراز

پروانه بسته بندی قارچ:

پروانه بهره برداری بسته بندی قارچ شرکت قارچ شیراز