تولید قارچ های دارویی

تولید قارچ های دارویی در شرکت قارچ شیراز

قارچ گانودرما لوسیدوم, گونه زرد و قرمز

یکی از محصولات تولید شده در شرکت قارچ شیراز, قارچ دارویی گانودرما لوسیدوم میباشد. این قارچ گونه های مختلف دارد که فقط گونه های پرورشی نوع زرد و قرمز در این شرکت تولید میگردند. قارچ گانودرما مصرف تازه خوری ندارد و حتما باید خشک شده و پس از آسیاب شدن به صورت دمنوش یا عصاره گیری تهیه و مصرف شوند. زمان برداشت این قارچ بسیار در میزان حفظ مواد موثره آنها دخیل است. بهترین زمان برای برداشت, زمان شروع به تولید هاگ در آنها می باشد. تا پیش از این زمان, قارچ نابالغ می باشد و چیدن قارچ پس از آن باعث کاهش مواد موثره آن میشود.

تولید قارچ گانودرما
تولید قارچ گانودرما لوسیدوم گونه زرد و یا قرمز

قارچ شیتاکه

محصول دیگر تولید شده در شرکت قارچ شیراز, قارچ شیتاکه می باشد. این قارچ که هم مصرف خوراکی و هم دارویی دارد از ابتدای سال ۱۴۰۰ به فهرست محصولات شرکت افزوده شده است. این محصول عمدتا ابتدا خشک شده و سپس در حالت های سالم و پودر, بسته بندی می گردند.

تولید قارچ شیتاکه
تولید قارچ خوراکی شیتاکه

قارچ دم بوقلمون

قارچ دم بوقلمون قوی ترین نوع قارچ برای افزایش توان ایمنی بدن می باشد. تولید این قارچ در سال 1401 به فهرست محصولات شرکت افزوده شده است.

تولید قارچ دم بوقلمون
تولید قارچ دم بوقلمون در شرکت قارچ شیراز

قارچ شاه صدف

تولید قارچ شاه صدف یا ارینجی
تولید قارچ خوراکی شاه صدف یا ارینجی در شرکت قارچ شیراز

پس از تولید قارچ های دارویی و برداشت از سالن پرورش, آنها در واحد فرآوری شرکت, شسته و خشک شده و آماده عرضه به بازار میگردند. سفارشات یا به صورت عمده و یا به صورت بسته بندی های ۵۰, ۱۰۰ و یا ۲۰۰ گرمی تقدیم مشتریان می گردد.

بسته بندی محصولات
بسته بندی انواع قارچ های تولید شده در شرکت قارچ شیراز