توزیع سراسری

محصولات ما توسط پست به سراسر کشور فرستاده میشود. مشتریان میتوانند روش پیشنهادی خود را جهت دریافت سفارشاتشان اعلام نمایند. امکان فرستادن سفارشات توسط تیپاکس, باربری, بار هوایی, اتوبوس و سایر شرکت های پستی نیز وجود دارد. همچنین برای سفارشات بیش از 30 کیلو لازم است که روشی بجز پست انتخاب گردد.

نقشه ایران