قارچ گانودرما

یکی از محصولات تولید شده در شرکت قارچ شیراز, قارچ دارویی گانودرما میباشد. گونه های زرد و قرمز در این شرکت تولید میگردند.

قارچ شیتاکه

محصول دیگر تولید شده در شرکت قارچ شیراز, قارچ شیتاکه می باشد. این محصول از ابتدای سال ۱۴۰۰ به فهرست محصولات شرکت افزوده شد.

محصولات تولید شده, پس از برداشت از سالن پرورش, در واحد فرآوری شرکت, شسته و خشک شده و آماده عرضه به بازار میگردند. سفارشات یا به صورت عمده و یا به صورت بسته بندی های ۵۰, ۱۰۰ و یا ۲۰۰ گرمی تقدیم مشتریان می گردد.