قارچ گانودرما

یکی از محصولات تولید شده در شرکت قارچ شیراز, قارچ دارویی گانودرما میباشد. گونه های زرد و قرمز در این شرکت تولید میگردند.

قارچ شیتاکه

محصول دیگر تولید شده در شرکت قارچ شیراز, قارچ شیتاکه می باشد. این محصول از ابتدای سال 1400 به فهرست محصولات شرکت افزوده شد.

محصولات تولید شده, پس از برداشت از سالن پرورش, در واحد فرآوری شرکت, شسته و خشک شده و آماده عرضه به بازار میگردند. سفارشات یا به صورت عمده و یا به صورت بسته بندی های 50, 100 و یا 200 گرمی تقدیم مشتریان می گردد.