در راستای تولید محصولات در شرکت قارچ شیراز امکانات و تجهیزات زیر مورد بهره برداری قرار میگیرد:

  • 6 سالن تولید قفسه بندی و تسمه کشی شده به ظرفیت هر کدام 14 تن کمپوست قارچ دکمه ای یا 10 تن کمپوست قارچ های دارویی.

  • سردخانه به مساحت 9 متر مربع.

  • آزمایشگاه جهت فرآوری و بسته بندی محصولات.

  • واحدهای اداری, نگهبانی, اتاق کارگر و سرویس ها.

  • دیگ بخار جهت پاستوریزه سالن ها یا تولید کمپوست.
  • چیلر جهت ایجاد بار برودتی.
  • تجهیزات گرمایشی از جمله هیتر جت گازوییلی و برقی.
  • رطوبت ساز و تابلو برق جهت کنترل شرایط محیطی سالن ها.