مراحل پرورش قارچ

در اینجا چکیده ای از فرآیند پرورش قارچ خوراکی برگرفته از کتاب "پرورش قارچ دکمه ای" نوشته مهندس محسن یوسفی ارائه می گردد:

1- تهیه مکان پرورش و تجهیز آن
2- تمیز کردن و شستشوی کامل سالن (5 روز پیش از ورود کمپوست)
3- ضدعفونی و سمپاشی سالن 3 روز پیش از ورود کمپوست به کمک 50 لیتر آب و نیم لیتر هایژن
4- تهیه و خرید کمپوست از یک واحد مطمئن (سفارش از 15 روز پیش)
5- بررسی خصوصیات فیزیکی کمپوست (روز ورود کمپوست) توسط مشاور 
6- تأمین دمای سالن یک روز پیش از ورود کمپوست (23 تا 27 درجه سانتیگراد)
7- تخلیه سریع کمپوست ها در سالن ظرف یک روز (روز یکم سالن داری)
8- باز کردن پلاستیک ها، نخ کشی، منگنه کردن لبه پالستیک ها به نخ (روز دوم سالن داری)
9- به هم زدن کمپوست، بسترسازی و تخته کوبی (روز دوم و سوم سالن داری)
10- کشیدن سفره یکبار مصرف (روز دوم و سوم سالن داری) 10 سوراخ به قطر 1 سانتیمتر در هر مترمربع
11- تأمین شرایط مطلوب در سالن (روز دوم تا روز سیزدهم سالن داری) دما 25 درجه سانتیگراد
12- بازرسی کمپوست در سالن (روز دوم تا روز سیزدهم سالن داری) رطوبت 80 درصد
13- رصد کردن کمپوست برای رشد 85 درصد میسلیوم (روز سیزدهم سالن داری)
14- تهیه خاک پوششی از یک واحد مطمئن (روز دهم سالن داری)
15- برآورد میزان خاک پوششی مورد نیاز (روز دهم سالن داری) هر 80 عدد کمپوست 1 مترمکعب خاک
16- اطمینان از پاستوریزاسیون خاک پوششی (تهیه یک پنجم خاک از واحد دیگر برای شاهد آلودگی)
17- نگهداری خاک تا پیش از استفاده در یک مکان تمیز و خنک (روز یازدهم تا دوازدهم سالن داری)
18- ضدعفونی روی کیسه ها پیش از استفاده (روز یازدهم سالن داری) 20 لیتر آب و 20 سی سی هایژن
19- ضدعفونی خاک پیش از خاک دهی (روز دوازدهم سالن داری) 40 لیتر آب و 80 سی سی فرمالین برای یک متر مکعب خاک
20- برداشتن سفره ها از روی کمپوست برای خاک دهی (روز چهاردهم سالن داری)
21- -خشک کردن لایه سطحی کمپوست (روز چهاردهم سالن داری) 1 تا 2 ساعت هوادهی با هوای خشک
22- خاک دهی (روز چهاردهم تا پانزدهم سالن داری) ریختن 4 تا 5 سانتیمتر خاک روی کمپوست
23- تمیز کردن و شستشوی سالن پس از خاک دهی (روز پانزدهم سالن داری)
24- رصد کردن خاک برای رشد 75 درصد میسلیوم (روز بیستم سالن داری)
25- پنجه زنی خاک پوششی (روز بیستم تا بیست و یکم سالن داری) بر هم زدن خاک تا عمق کمپوست
26- رصد کردن برای رشد 65 درصد میسلیوم در خاک پس از پنجه زنی (روز بیست و سوم سالن داری)
27- ضدعفونی سالن پیش از هوادهی (روز بیست و سوم سالن داری) 50 لیتر آب و 50 گرم قارچ کش
28- هوادهی و شوک سرما (روز بیست و چهارم سالن داری)
29- برداشتن سفره از روی کمپوست تا پایان روز شصتم (روز بیست و چهارم سالن داری)
30- تخلیه هوای سالن و شستشوی دوباره سالن (روز بیست و چهارم سالن داری)
31- آبیاری خاک پیش از هوادهی (روز بیست و چهارم سالن داری) 2 تا 3 لیتر بر مترمربع
32- کاهش تدریجی دما (روز بیست و چهارم تا بیست و هفتم سالن داری) کاهش 2 درجه در هر شبانه روز
33- افزایش تدریجی هوای تازه (روز بیست و چهارم تا بیست و هفتم سالن داری)
34- آبیاری قارچ های به اندازه یک فندق (روز سی و یکم سالن داری) 100 تا 300 سی سی بر مترمربع
35- سرکشی به سالن برای برداشت قارچ های پیش رس (روز سی و سوم سالن داری)
36- تُنک کردن قارچ های کُپه ای (روز سی و چهارم سالن داری)
37- کاهش رطوبت سالن پیش از برداشت (روز سی و پنجم سالن داری) 1 تا 2 ساعت هوای خشک
38- برآورد میزان محصول در یک مترمربع (روز سی و پنجم سالن داری)
39- برداشت در چین اول (روز سی و پنجم تا چهل و یکم سالن داری)
40- شرایط سالن برای برداشت قارچ (روز سی و پنجم) جلوگیری از خشک شدن خاک
41- آبیاری و خشکاندن سطح خاک پس از آبیاری (پس از پایان برداشت) 300 تا 600 سی سی بر مترمربع
42- نظافت بستر و ترمیم خاک پوششی (پس از پایان هر برداشت) برداشتن آلودگی ها و کپک ها از بستر
43- وزن کردن قارچ های برداشت شده (در حین برداشت)
44- انتقال سریع و نگهداری قارچ در سردخانه (سریعاً پس از برداشت) 4 ساعت 4 درجه سانتیگراد
45- بسته بندی در ظروف پلاستیکی و کارتن (پس از سرمادهی قارچ)
46- بازاررسانی و فروش
47- برداشت در چین های دوم و سوم
48- پاستوریزاسیون سالن با بخار یا سمپاشی (روز پنجاه و نهم سالن داری) 50 لیتر آب و نیم لیتر پریسیدین
49- تخلیه کمپوست ها از سالن (روز شصتم سالن داری)
50- شستشوی سالن و قفسه ها (روز شصت و یکم سالن داری)

روش های ارتباط با ما

نشانی کارخانه: شیراز, پل فسا, کیلومتر یک اتوبان شیراز جهرم

تلفن همراه: 09177144947

تلفن:32291384(071)

ایمیل: info@shirazgharch.ir

نگهداری از قارچ

بهترین شرایط برای افزایش عمر قارچ برای مصرف در یک هفته, نگهداری آن در یخچال و در ظرف دربسته می باشد. برای مصرف در زمان های طولانی تر, توصیه میگردد که پس از شستشو و قاچ کردن, آنها را در فریزر نگهداری کرد. اطلاعات بیشتر